Judges BVA-International

For those in doubt

Sometimes there is some confusion about the BVA-International judges.

BVA-International has sister associations worldwide. These sister associations publish the BVA-International magazine in their own language, often organize their own show and, if desired, can train their own judges (if they didn’t already have them before they joined BVA-International). These judges then function under the name of their society. This is a normal situation and even necessary for our sister organisations to function properly. Realize that it is not possible for the BVA-International judges to judge everywhere and that it is not always possible for the sister associations to bear the costs of inviting BVA-International judges. That is why sister associations can train their own local judges. These judges do follow the BVA-International standards (like many other associations), but they are separate from and can never judge under the title of BVA-International judges. BTW, they will never do that anyway.

Er is de soms wat verwarring rond de BVA-International keurmeesters.
BVA-International heeft wereldwijd zusterverenigingen. Deze zusterverenigingen brengen het BVA-International blad uit in hun eigen taal, organiseren veelal een eigen show en kunnen desgewenst hun eigen keurmeesters opleiden (als ze die al niet hadden voor ze aansloten bij BVA-International). Deze keurmeesters functioneren dan onder naam van hun vereniging. Dit is een normale situatie en zelfs nodig om onze zusterverenigingen vlot te laten werken. Besef dat het voor de BVA-International keurmeesters niet mogelijk is om overal te keuren en het voor de zusterverenigingen niet steeds mogelijk is om de kosten te dragen om BVA-International keurmeesters uit te nodigen. Vandaar dat zusterverenigingen hun eigen lokale keurmeesters kunnen vormen. Deze keurmeesters volgen wel de BVA-International standaarden (zoals veel andere verenigingen), maar ze staan los van en kunnen nooit keuren onder de titel van keurmeesters BVA-International. Trouwens, deze mensen zullen dat ook nooit doen.